GIÁ PHÒNG

⚡⚡⚡ Bảng giá phòng – Mai Hotel – Giảm giá

Giảm giá so với giá gốc (bao gồm ăn sáng, giặt quần áo (giặt là và giặt khô mất thêm phí)) BẢNG GIÁ PHÒNG Lưu …

⚡⚡⚡ Bảng giá phòng – K Business 2 – Giảm giá

Giảm giá so với giá gốc (bao gồm ăn sáng, giặt quần áo (giặt là và giặt khô mất thêm phí) BẢNG GIÁ PHÒNG Lưu …

⚡⚡⚡ Bảng giá phòng – K Business 1 – Giảm giá

  Giảm giá so với giá gốc (bao gồm ăn sáng, giặt quần áo (giặt là và giặt khô mất thêm phí)) BẢNG GIÁ PHÒNG …