LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ – CHUỖI K BUSINESS HOTEL

MAI HOTEL ↵
Địa chỉ Số 26, ngõ 2 đường Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại 088.650.8600
Kakaotalk ID maihotel
Email maibusinesshotel@gmail.com
K BUSINESS 1 HOTEL ↵
Địa chỉ Số 18, Ngõ 1 đường Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại 083.230.8600
Kakaotalk ID kbusiness1
Email kbusiness1hotel@gmail.com
K BUSINESS 2 HOTEL ↵
Địa chỉ Số 42, ngõ 2 đường Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại 091.172.8600
Kakaotalk ID kbusiness2
Email kbusiness2hotel@gmail.com

 

Thông tin liên hệ quản lý người Hàn Quốc

  • Số điện thoại: 090 210 3650
  • Kakaotalk ID: ghendlsha 
Thông tin liên hệ quản lý người Việt

  • Số điện thoại: 035 962 9992
  • Kakaotalk ID: trang2011